Wild Salmon Combo

3 pcs Wild salmon sashimi, 3 pcs Wild salmon nigiri, 6 pcs wild salmon roll

$ 16.75


Drag & Drop Ingredients
Extra Options