Wild Salmon Combo

3 pcs wild salmon sashimi, 3 pcs wild salmon nigiri, 6 pcs wild salmon roll.

$ 17.75


Drag & Drop Ingredients
Extra Options